NIEUWS DIRIGENT CONTACT REPERTOIRE MEEZINGEN AUDIO LOGIN

Vocation verzorgt eigen concerten, werkt op uitnodiging mee aan kerkdiensten en doet mee aan festivals en concoursen. Het repertoire wordt daar zoveel mogelijk op afgestemd.
Het programma omvat onder meer:

  • Liturgische liederen uit verschillende liedbundels op teksten van onder meer Huub Oosterhuis; daarnaast ook Taizé-liederen.
  • Engelse hymns en anthems en werken van onder andere Karl Jenkins, John Rutter, Henry Smart, Jeremy Rawson en John Ireland.
  • Delen uit missen en oratoria van bekende componisten als Handel, Mozart, Haydn, Mendelssohn, Fauré.
  • Daarnaast zingt het koor kortere koorwerken uit diverse stijlperiodes van Mozart, Fauré, Mendelssohn, Farrant/Hilton, Thomas Tallis en Peter C. Lutkin.

Ook wordt diverse muziek gezongen uit meer recente muziekperiodes van bijvoorbeeld Karl Jenkins.

Eerder heeft het koor uitgevoerd:
Michael Haydn – Mis in D klein
Franz Schubert – Deutsche Messe
John Stainer – The Crucifixion
Randall Thompson – Alleluia
Folgert Zwaving – Het Licht (advent/kerstcantate)