John Schreurs is van oorsprong een geboren Limburger. Sinds 1983 woont hij in het Noorden.

Na de middelbare school (Atheneum) bezocht hij het conservatorium te Maastricht, waar hij is afgestudeerd in de hoofdvakken Schoolmuziek (1983) en HaFaBra directie (1984).

Al vanaf 1979 dirigeert John koren waaronder jeugd- en gospelkoren, gemengde koren en een eigen zanggroep, en daarnaast ook muziekkorpsen. Tot vorige jaar was John ook repetitor van het Concertkoor van het VKSO.

Door middel van dirigeren wil John zijn passie voor muziek delen met een heleboel mensen. En dat is voor hem het fijnste dat er is. Hij kan mensen helpen te ontdekken wat muziek teweeg brengt, om muziek te beleven, en dat geeft hem heel veel positieve energie.”

Meerdere malen voerde hij grotere koorwerken uit zoals het Requiem van Gabriel Fauré, de Deutsche Messe van Schubert, Mis in G van Schubert en diverse musicals.

Op dit moment is John als dirigent verbonden aan twee koren, te weten Chr. Vrouwenkoor Pro Musica Leens en Vocation Grijpskerk e.o.. Ook is hij dirigent van Muziekvereniging Adorp.

Daarnaast is John werkzaam als teamleider Onderwijs bij dbieb/St. Bibliotheken Midden-Fryslân..